20071015

Dojan


Det viktigaste när man skall kapa till skärmarna är att man
har välpolerade skor.